Pročišćavanje otpadne vode je zalog za budućnost!

„Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava
odvodnje Zlatar“ – KK 06.4.2.27.0001

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Zagorski vodovod d.o.o.

Zagorski vodovod d.o.o. je danas najveći javni isporučitelj vodne usluge na prostoru Krapinsko-zagorske županije, u vlasništvu je 26 jedinica lokalne samouprave (JLS), bavi se djelatnošću javne vodoopskrbe i javne odvodnje, djeluje na području Krapinsko-zagorske i na području općine Jakovlje u Zagrebačkoj županiji i opskrbljuje vodom oko 90.000 stanovnika preko više od 31.000 priključaka.

U sustav javne vodoopskrbe Zagorskog vodovoda d.o.o. uključeno je 6 izvorišta, 65 vodosprema, te 99 hidroforskih i pumpnih postrojenja. Ukupna razvodna mreža javne vodoopskrbe iznosi preko 2.200 km. U sustav javne odvodnje Zagorskog vodovoda d.o.o. uključeo je 5 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i 6 crpnih stanica (CS). Ukupna razvodna mreža javne odvodnje iznosi preko 260 km.

VIŠE O NAMA

Zagorski vodovod d.o.o.

O projektu

Naziv projekta

„Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

KK 06.4.2.27.0001 Projekt se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020

Ukupna investicijska vrijednost projekta

598.099.185,26 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi

478.479.348,21 HRK

EU sufinanciranje projekta

321.355.962,44 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.01.2014. – 30.06.2023.

Iznosi i omjeri financiranja EU projekta

izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje zabok i sustava odvodnje Zlatar - KK 06.4.2.27.0001

 • EU sufinanciranje Projekta
  67.16%
 • MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
  13.14%
 • HRVATSKE VODE
  13.14%
 • ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.
  6.56%

Doprinos projekta

Projekt će doprinijeti ostvarivanju Prioritetne osi 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i
promocija resursne učinkovitosti“, Investicijski prioritet 6ii „Ulaganje u sektor vodnog
gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i
zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koji nadilazi te
zahtjeve“ posebno specifičnog cilja 6ii2 „Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda“.

Područje Projekta uključuje gradove:

Područje Projekta uključuje gradove: Zabok, Oroslavje, Donju Stubicu i Zlatar te općine:
Veliko Trgovišće, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje, Mače, Stubičke Toplice, Gornja
Stubica, Marija Bistrica, Zlatar Bistrica, Konjščina
i Lobor.

Partneri:

GRAD ZABOK, GRAD OROSLAVJE, GRAD DONJA STUBICA, GRAD ZLATAR, OPĆINA BEDEKOVČINA, OPĆINA
VELIKO TRGOVIŠĆE, OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE, OPĆINA MAČE, OPĆINA GORNJA STUBICA, OPĆINA
STUBIČKE TOPLICE, OPĆINA ZLATAR BISTRICA, OPĆINA MARIJA BISTRICA, OPĆINA KONJŠČINA,
OPĆINA LOBOR.

Besplatno se priključite na sustav!

U okviru provedbe EU projekta, Zagorski vodovod d.o.o. svojim korisnicima osigurava
besplatni priključak na mrežu javne odvodnje.

Skip to content