Informacije
16.12.2020. Grad Zabok

AKTIVNOST 8: Nadzor

U veljači 2019. godine sklopljen je ugovor o izvršenju usluga nadzora nad provedbom Projekta sa Zajednicom gospodarskih subjekata – INSTITUT IGH d.d., EPTISA ADRIA d.o.o., Zagreb i INVESTINŽENJERING d.o.o., Zagreb, kao Izvršiteljem.

Glavnim nadzornim inženjerom i Voditeljem tima inženjera imenovan je Đuro Mihalić, dipl.ing.građ.