O projektu

„Izgradnja sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda
sustava odvodnje Zabok i
sustava odvodnje Zlatar“ –
KK 06.4.2.27.0001

O projektu

Projektom „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ predviđena je izgradnja ukupno 167 km novih gravitacijskih kolektora, 4,73 km tlačnih cjevovoda, 60 crpnih stanica, 53 preljeva i ostalih hidrauličkih građevina, 78 prijelaza, 5.875 priprema za kućne priključke te sanacija 12,35 km postojećeg kolektora. Predviđena je izgradnja dvaju velikih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Zabok 36.940 ES i UPOV Zlatar Bistrica 14 690 ES, III. stupnja pročišćavanja) te postrojenja za solarno sušenje mulja.

Investitor Projekta je Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, OIB: 61979475705.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 27. srpnja 2017. g. („Narodne novine“ broj: NN 74/2017.), projekt »Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Zabok i Zlatar, i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavje i Zlatar Bistrica« proglašen je strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.
Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava referentni broj: KK.06.4.2.27.0001 sklopljenim dana 30.05.2018. g. između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT 1) i Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 (PT 2) s jedne strane i Zagorskog vodovoda d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova, definirana je ukupna procijenjena vrijednost Projekta, te su Zagorskom vodovodu d.o.o. dodijeljena bespovratna sredstva.

o-projektu

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta definirana je u iznosu od 598.099.185,26 kn, ukupni prihvatljivi troškovi procijenjeni su u iznosu od 478.479.348,21 kn, od čega bespovratna EU sredstva koja su dodijeljena Zagorskom vodovodu d.o.o. kao Korisniku iznose 321.355.962,44 kn, što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno procijenjene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.

Projekt se sufinancira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ugovorom o sufinanciranju projekta koji je sklopljen 30. svibnja 2018. g. između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (danas Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) i Hrvatskih voda s jedne strane i Zagorskog vodovoda d.o.o. kao isporučitelja vodne usluge, ugovorena su međusobna prava i obveze u vezi sufinanciranja nacionalne komponente Projekta, te su utvrđeni udjeli i iznosi sufinanciranja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 40%, odnosno 62.849.354,31 kn, Hrvatske vode 40%, odnosno 62.849.354,31 kn, Zagorski vodovod d.o.o. 20%, odnosno 31.424.677,15 kn.

Iznosi i omjeri financiranja EU projekta

izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje zabok i sustava odvodnje Zlatar - KK 06.4.2.27.0001

 • EU sufinanciranje Projekta
  67.16%
 • MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
  13.14%
 • HRVATSKE VODE
  13.14%
 • ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.
  6.56%

Lokacija i partneri na Projektu

Ugovorom o partnerstvu na Projektu „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava
odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ koji je potpisan 04.05.2018. g. definirani su Grad Zabok,
Grad Oroslavje, Grad Donja Stubica, Grad Zlatar, Općina Bedekovčina, Općina Veliko Trgovišće, Općina
Sveti Križ Začretje, Općina Mače, Općina Gornja Stubica, Općina Stubičke Toplice, Općina Zlatar
Bistrica, Općina Marija Bistrica, Općina Konjščina i Općina Lobor, partnerima na Projektu.

Lokacija Projekta je Krapinsko zagorska županija i uključuje gradove Zabok, Oroslavje, Donju Stubicu
i Zlatar te općine Veliko Trgovišće, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje, Mače, Stubičke Toplice,
Gornja Stubica, Marija Bistrica, Zlatar Bistrica, Konjščina i Lobor.

 

Ključne točke Projekta

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava utvrđene su ključne točke Projekta
(Aktivnosti):

 • Otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (Aktivnost 1) VIDI VIŠE
 • Aktivnost otkupa zemljišta i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa podrazumijeva zasnivanje prava služnosti polaganja kolektora na cijeloj trasi odvodnje za aglomeraciju Zabok i aglomeraciju Zlatar, sklapanjem ugovora o zasnivanju prava služnosti odnosno provođenjem postupaka nepotpunog izvlaštenja, dok je za zemljišta na kojima je predviđena izgradnja UPOV-a, predviđena kupoprodaja, odnosno provođenje postupka potpunog izvlaštenja. Predmetnom aktivnošću obuhvaćeno je ukupno 3420 nekretnina, od toga 2426 nekretnina na području Aglomeracije Zabok i 994 nekretnine na području Aglomeracije Zlatar.

 • Sanacija GK G. Stubica-Oroslavje: 12,35 km (Aktivnost 2) VIDI VIŠE
 • Projektom je predviđena Sanacija 12,35 km glavnog kolektora Gornja Stubica-Donja Stubica-Stubičke Toplice-Oroslavje. Predmetna aktivnost obuhvaća pojedine katastarske općine na području gradova Donja Stubica i Oroslavje te općina Stubičke Toplice i Gornja Stubica.

 • Lot I – Aglomeracija Zabok – Faza I (Aktivnost 3) VIDI VIŠE
 • U sklopu aktivnosti Lot I. Aglomeracija Zabok – faza I, Projektom je predviđeno proširenje postojeće mreže odvodnje i to izgradnjom 28,55 km glavnih kolektora, 60,15 km sekundarne mreže, 2,22 km tlačnih cijevi, 29 kom preljeva i ostalih hidrauličkih građevina, 27 kom crpnih stanica, 35 kom prijelaza i sifona te 3.581 kom priprema za kućne priključke.

  Predmetna aktivnost obuhvaća pojedine katastarske općine na području gradova Zabok i Oroslavje te općina Veliko Trgovišće, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje, Mače i Gornja Stubica.

 • Lot II – Aglomeracija Zabok – Faza II (Aktivnost 4) VIDI VIŠE
 • U sklopu aktivnosti Lot II. Aglomeracija Zabok – faza II, Projektom je predviđeno proširenje postojeće mreže odvodnje i to izgradnjom 25,73 km sekundarne mreže, 0,3 km tlačnih cjevovoda, 3 kom preljeva i ostalih hidrauličkih građevina, 7 kom crpnih stanica, 11 kom prijelaza i sifona te 574 kom priprema za kućne priključke.

  Predmetna aktivnost obuhvaća pojedine katastarske općine na području gradova Zabok, Oroslavje i Donja Stubica te općina Veliko Trgovišće, Bedekovčina i Sveti Križ Začretje.

 • Lot III – Aglomeracija Zlatar – Faza I + Faza II (Aktivnost 5) VIDI VIŠE
 • U sklopu aktivnosti Lot III. Aglomeracija Zlatar – faza I + faza II, Projektom je predviđeno proširenje postojeće mreže odvodnje i to izgradnjom 20,02 km glavnih kolektora, 36,62 km sekundarne mreže, 2,21 km tlačnih cijevi, 21 kom preljeva i ostalih hidrauličkih građevina, 26 kom crpnih stanica, 32 kom prijelaza i sifona te 1720 kom priprema za kućne priključke.

  Predmetna aktivnost obuhvaća pojedine katastarske općine na području grada Zlatara te općina Marija Bistrica, Zlatar Bistrica, Konjščina i Lobor.

 • Izgradnja UPOV Zabok i UPOV Zlatar (Aktivnost 6) VIDI VIŠE
 • U sklopu aktivnosti Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar, predviđena je izgradnja dvaju uređaja (postrojenja) za pročišćavanje otpadnih voda:

  • u Aglomeraciji Zabok predviđena je izgradnja UPOV-a Oroslavje za 36.940 ES, III. stupanj pročišćavanja te izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a
  • u Aglomeraciji Zlatar predviđena je izgradnja UPOV-a Zlatar Bistrica za 14.690 ES, III. stupanj pročišćavanja

  Izgradnja UPOV-a Oroslavje predviđena je na području katastarske općine Stubička Slatina, a iz izgradnja UPOV-a Zlatar Bistrica predviđena je na području katastarske općine Lovrečan

 • Oprema za održavanje sustava javne odvodnje i NUS (Aktivnost 7) VIDI VIŠE
 • U sklopu aktivnosti Oprema za održavanje sustava javne odvodnje i NUS, predviđena je nabava:

  •  kombiniranog vozila za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi – 1 kom
  •  terenskih vozila (traktor) za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi – 2 kom
  •  traktorskih prikolica za prijevoz mulja – 2 kom
  •  traktorske cisterne (10 m3) – 1 kom
  •  CCTV vozila za inspekciju sustava – 1 kom
  •  Nadzorno-upravljačkog sustava (NUS)

 • Nadzor (Aktivnost 8) VIDI VIŠE
 • U sklopu aktivnosti Nadzora, nadzorni inženjer će osigurati da se građevinski radovi propisno izvode u skladu s projektom i specifikacijama, osigurat će kvalitetu izgradnje kanalizacijske mreže, nadgledati sigurnost izvođenja radova te, prema potrebi, pružiti uslugu praćenja troškova. Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu sukladno zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima, te pružanju usluga FIDIC inženjera.

 • Upravljanje projektom (Aktivnost 9) VIDI VIŠE
 • Upravljanje projektom za vrijeme provođenja projekta podrazumijeva formiranje Jedinice za provedbu projekta (JPP), u punom smislu funkcionalne i operativne, vezano na sve aspekte projekta. Za uspješnu provedbu projekta predviđeno je angažiranje kvalificiranih stručnjaka od strane Korisnika (isporučitelja vodnih usluga) za upravljanje projektom koji će osiguravati uspješnu komunikaciju između svih sudionika u projektu te uspješnu provedbu projektom predviđenih radova.

 • Promidžba i vidljivost VIDI VIŠE
 • Promotivne aktivnosti i osiguranje vidljivosti projekta – navedenim aktivnostima obuhvaćeno je provođenje pripremnih aktivnosti u cilju informiranja i jačanja vidljivosti, promidžba Projekta, informiranje ciljnih javnosti s ciljem jačanja vidljivosti, osnaživanje kapaciteta Naručitelja za potrebe provedbe Projekta s ciljem održivosti Projekta, odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti, evaluacija provedenih aktivnosti i izrada izvješća u skladu sa zadanim EU procedurama.

Razdoblje provedbe Projekta: 01. siječanj 2014. – 30. lipanj 2023.

Opći ciljevi Projekta

Osnovni ciljevi Projekta su ispunjenje zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih
otpadnih voda (91/271/EEZ) u aglomeraciji Zabok (> 15 000 ES sa osjetljivim
recipijentom, III. stupanj pročišćavanja, u aglomeraciji Zlatar (u granicama
10.000-15.000 ES, III. stupanj pročišćavanja i Okvirne direktive o vodama – Direktiva
2000/60/EZ.
Osnovni ciljevi se mogu sažeti kao:
• povećati priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje;
• osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom 2 uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda;
• povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda uvođenjem ekonomske cijene vode (princip onečišćivač plaća).

Predviđeno je povećanje stupnja priključenosti stanovništva
– u aglomeraciji Zabok s 50% na 88% (uključujući i priključenje gospodarstva 100%), s
dugoročnom mogućnošću priključenja gotovo svih korisnika (99%).
– u aglomeraciji Zlatar s 33% na 79 % (uključujući i priključenje gospodarstva 100%), s
dugoročnom mogućnošću priključenja gotovo svih korisnika (99%).

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – specifični cilj 6ii2:

• Sanacija javnog sustava odvodnje u svrhu sprječavanja onečišćenje tla i voda,
• Izgradnjom proširenja javnog sustava odvodnje prikupiti će se dodatne količine
otpadnih voda koje se trenutačno neadekvatno ispuštaju bez ikakvog pročišćavanja za
10.000 kućanstava – veća stopa priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i
veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon
prikupljanja,
• Izgradnjom dva PPOV-a nazivnog kapaciteta 51.630 ES i postrojenja za sušenje mulja
pročistiti će se otpadne vode sustava III. stupnjem pročišćavanja za referentne godine.

Svrha ovog Projekta je u znatnoj mjeri poboljšati postojeće stanje infrastrukture i
građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u dva sustava odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar) u skladu s
glavnim ekološkim i socijalnim prioritetima, zajedno s postizanjem standarda kvalitete
vode koje propisuje EU i s njima povezanih rokova.

Opći ciljevi projekta slika

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – specifični cilj 6ii1:

Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine
Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za
ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve.

Očekivani rezultati projekta

• povećati priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje;
• osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda;
• povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
uvođenjem ekonomske cijene vode (princip onečišćivač plaća).
• Predviđeno je povećanje stupnja priključenosti stanovništva
– u aglomeraciji Zabok s 50% na 88% (uključujući i priključenje gospodarstva 100%), s dugoročnom
mogućnošću priključenja gotovo svih korisnika (99%).
– u aglomeraciji Zlatar s 33% na 79 % (uključujući i priključenje gospodarstva 100%), s dugoročnom
mogućnošću priključenja gotovo svih korisnika (99%).

Aglomeracije u brojkama

Aglomeracija Zabok:

 • 12,35 km Sanacija GK G. Stubica-Oroslavje
 • 28,55 km GLAVNI KOLEKTORI
 • 85,88 km SEKUNDARNA MREŽA
 • 2,52 km Tlačne cijevi
 • 32 kom Preljevi i ostale hidrauličke građevine
 • 34 kom Crpne stanice
 • 46 kom Prijelazi i sifoni
 • 4.155 kom Priprema za kućne priključke (novih 10.839 ES)
 • 36.940 ES UPOV Oroslavje

Aglomeracija Zlatar:

 • 20,02 km GLAVNI KOLEKTORI
 • 32,62 km SEKUNDARNA MREŽA
 • 2,21 km Tlačne cijevi
 • 21 kom Preljevi i ostale hidrauličke građevine
 • 26 kom Crpne stanice
 • 32 kom Prijelazi i sifoni
 • 1.720 kom Priprema za kućne priključke (novih 5.907 ES)
 • 14.690 ES UPOV Zlatar Bistrica
Skip to content