Pravila privatnosti

Zagorski vodovod d.o.o.

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka regulirana je Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Informacije o obradi osobnih podataka korisnika

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Email:  sluzbenik.zop@zagorski-vodovod.hr

Skip to content