18.06.2021. Grad Zabok

Konferencija za tisak povodom početka radova na izgradnji Aglomeracije Zlatar

Direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić, gradonačelnica grada Zlatara Jasenka Auguštan – Pentek, načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih te zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić u Loboru su 17. lipnja 2021. godine u 14:15 sati neposredno uz gradilište održali konferenciju za tisak povodom početka radova na izgradnji Aglomeracije Zlatar.

Prije konferencije održan je i sastanak kako bi se definirao tijek Projektnih aktivnosti. Projektnim aktivnostima koje se odnose na izgradnju Aglomeracije Zlatar predviđeno je proširenje postojeće mreže odvodnje i to izgradnjom 20.02 km glavnih kolektora, 36.62 km sekundarne mreže, 2.21 km tlačnih cijevi, 21 kom preljeva i ostalih hidrauličkih građevina, 26 kom crpnih stanica, 32 kom prijelaza i sifona te 1720 kom priprema za kućne priključke. Radovi u sklopu Aglomeracije Zlatar obuhvaćaju pojedine katastarske općine na području grada Zlatara te općina Marija Bistrica, Zlatar Bistrica, Konjščina i Lobor.
Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić istaknuo je da je Projekt ocijenjen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. Čestitao je svim akterima projekta na uspješnom početku radova u sklopu Projekta. Gradonačelnica grada Zlatara Jasenka Auguštan – Pentek i načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih izrazile su zadovoljstvo početkom radova i doprinosom Projekta kvaliteti života mještana Lobora odnosno mještana svih jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u sklopu Aglomeracije.

Direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić govorio je o dosadašnjem tijeku radova i planiranim aktivnostima u sklopu Projekta. Naglasio je da će izgradnja novog sustava javne odvodnje i dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda doprinijeti poboljšanju komunalnog standarda, znatnom smanjivanju opasnosti od onečišćenja podzemnih voda, poboljšanju zdravlja, zdravstvenim i ekološkim uvjetima na predmetnom području, očuvanju kvalitete vode rijeke Krapine i drugih vodotoka na njezinom slivnom području.
Izgradnjom dvaju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda pročistit će se sve prikupljene otpadne vode javnog sustava odvodnje i prikupljene otpadne vode iz septičkih jama s cjelokupne konačne aglomeracije Zabok i aglomeracije Zlatar.


Na tiskovnoj konferenciji sudjelovali su predstavnici Zagorskog vodovoda, Hrvatskih voda, izvođača radova, predstavnici Nadzora, voditelj projekta, predstavnici jedinica lokalne samouprave, predstavnici Izvršitelja promidžbe projekta Projekt jednako razvoj d.o.o. i predstavnici medija.
Konferencija je organizirana sukladno važećim epidemiološkim mjerama i preporukama.