Informacije
28.05.2021. Grad Zabok

Priopćenje za medije

Pozitivni učinci projekta „IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA SUSTAVA ODVODNJE ZABOK I SUSTAVA ODVODNJE ZLATAR

Dana 7. svibnja poslano je priopćenje za medije u kojem je istaknut pozitivan učinak Projekta u očuvanju zaštite okoliša i poboljšanju vodno komunalne infrastrukture te očuvanje čistoće voda za buduće naraštaje na području Krapinsko-zagorske županije.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 27. srpnja 2017. g. predmetni Projekt proglašen je strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. Projekt se odvija sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.
Projektom „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ predviđena je izgradnja ukupno 167 km novih gravitacijskih kolektora, 4,73 km tlačnih cjevovoda, 60 crpnih stanica, 53 preljeva i ostalih hidrauličkih građevina, 78 prijelaza, 5.875 priprema za kućne priključke te sanacija 12,35 km postojećeg kolektora. Predviđena je izgradnja dvaju velikih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Zabok 36.940 ES i UPOV Zlatar Bistrica 14 690 ES, III. stupnja pročišćavanja) te postrojenja za solarno sušenje mulja.

Investitor i korisnik ovog Projekta je Zagorski vodovod d.o.o.


Projekt uključuje gradove Zabok, Oroslavje, Donju Stubicu i Zlatar te općine Veliko Trgovišće, Bedekovčinu, Sveti Križ Začretje, Mače, Stubičke Toplice, Gornju Stubicu, Mariju Bistricu, Zlatar Bistricu, Konjščinu i Lobor.
Vezano uz pozitivne učinke, izgradnja novog sustava javne odvodnje i dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda doprinijet će poboljšanju komunalnog standarda, znatnom smanjivanju opasnosti od onečišćenja podzemnih voda, poboljšanju zdravlja, zdravstvenim i ekološkim uvjetima na predmetnom području, očuvanju kvalitete vode rijeke Krapine i drugih vodotoka na njezinom slivnom području.
Izgradnjom dvaju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda pročistit će se sve prikupljene otpadne vode javnog sustava odvodnje i prikupljene otpadne vode iz septičkih jama s cjelokupne konačne aglomeracije Zabok i aglomeracije Zlatar.
Projekt će doprinijeti povećanju priključenosti na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih 10 000 kućanstava: Izgradnjom sustava predviđeno je povećanje stupnja priključenosti stanovništva u aglomeraciji Zabok s 50% na 88%, a u aglomeraciji Zlatar s 33% na 79 %, uključujući i 100% priključenje industrije.
Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovorom o sufinanciranju projekta definirana je ukupna procijenjena vrijednost Projekta u iznosu od 598.099.185,26 kn, ukupni prihvatljivi troškovi procijenjeni su u iznosu od 478.479.348,21 kn, od čega bespovratna EU sredstva koja su dodijeljena Zagorskom vodovodu d.o.o. kao Korisniku iznose 321.355.962,44 kn, što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno procijenjene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.
Projekt se sufinancira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe Projekta je od 1. siječnja, 2014. godine do 30. lipnja 2023. godine.