Sastanak Vodosprema Zabok
17.02.2021. Grad Zabok

Započinju radovi na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar

Dan 15. veljače 2021. određen je kao Datum početka Radova „Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ u okviru EU Projekta: „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“.

S tim u vezi održan je sastanak korisnika Zagorskog vodovoda d.o.o. kao Naručitelja, austrijskog Izvođača STRABAG AG, te Inženjera: zajednice gospodarskih subjekata INSTITUT IGH d.d., EPTISA ADRIA d.o.o., INVESTINŽENJERING d.o.o. Sastanak je održan u objektu Vodospreme Zabok, sukladno nužnim epidemiološkim mjerama propisanim relevantnim Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a prisustvovali su mu i predstavnici izvršitelja aktivnosti Promidžba i vidljivost, Projekt jednako razvoj d.o.o.

Sukladno relevantnom Ugovoru, koji je sklopljen uz primjenu FIDIC uvjeta ugovaranja – Žuta Knjiga, obveze Izvođača obuhvaćaju projektiranje, građenje i dovršetak Radova.